achtergrond afbeelding

Onze verantwoordelijkheid

Oceanen zijn van levensbelang. Hoe we met deze vitale natuurlijke hulpbronnen omgaan is cruciaal voor de gezondheid van onze planeet en haar bewoners. Deze wereldzeeën zijn tevens essentieel om tegenwicht te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Bij PP Group geloven we dat het welzijn van onze aarde - en alles wat erop leeft - alleen kan worden gerealiseerd door de ecosystemen te beschermen en in stand te houden. Wij willen de levenskwaliteit die de oceanen ons bieden behouden en de voetafdruk van ons bedrijf tot een minimum beperken. Ons uiteindelijke doel is om een positieve impact te creëren voor onze planeet.

In deze ambitie staan continu onderzoek, verdere verbetering van onze processen en procedures en bewustzijn opbouwen bij onze medewerkers en partners centraal. Bij onze bedrijfsvoering consolideren we het kapitaal en gebruiken we slechts de rente. Dit helpt ons om een aantal uitdagingen van de oceaan te verminderen, maar stelt ons ook in staat om de groeiende wereldbevolking te voorzien van gezonde en voedzame vis- en andere zeeproducten.

Met trots presenteren we de vernieuwde versie van ons Corporate Social Responsibility Policy

onze verantwoordelijkheid

Onze missie

Wij willen worden erkend als wereldwijde leverancier van hoogwaardige, voedzame, duurzame vis en andere zeeproducten. Als visserij- en visverwerkingsbedrijf streven we al sinds 1950 naar duurzaam beheer en bescherming van mariene en kustecosystemen tegen vervuiling, evenals naar instandhouding van de visbestanden voor het behoud van een gezond ecosysteem.

Om een positieve impact te creëren, werken we aan de ontwikkeling van betere en duurzamere visserijuitrusting en nieuwe verpakkingsmethoden voor de lancering van circulaire bedrijfsmodellen.

Wij aspireren dat alle visserijen waarin onze schepen actief zijn, worden gecertificeerd in overeenstemming met een duurzaamheidsnorm. Als verantwoordelijk bedrijf geloven we in een balans tussen ecologische, maatschappelijke en economische belangen, waarbij we voortdurend op zoek zijn naar mogelijke verbeteringen.

onze verantwoordelijkheid

Onze partners

De verwerkingsfabrieken binnen de PP Group zijn aangesloten op branche specifieke platforms, zodat we kunnen samenwerken met andere visverwerkers, bijvoorbeeld op het gebied van juridische belangen. Alle Nederlandse bedrijven zijn lid van één (of meer) van de negen visverwerkende industrieën die zich hebben verenigd in de overkoepelende organisatie “Visfederatie”. De Duitse bedrijven kunnen lid worden van het Duitse “Bundesverband der Fishindustrie”, het Duitse equivalent van de Nederlandse Visfederatie. Zowel het "Bundesverband der Fishindustrie "als de Visfederatie zijn lid van AIPCE CEP, de Europese federatie van visverwerkers. Dit samenwerkingsplatform richt zich voornamelijk op de juridische aspecten van de visverwerkingssector.

Heiploeg International B.V. is tevens lid van GLOBALG.A.P., het wereldwijde netwerk van retailers en retail georiënteerde producenten die op vrijwillige basis normen stellen voor goede landbouwpraktijken. Heiploeg International B.V. is actief in het creëren en handhaven van de GLOBALG.A.P. aquaculture standard.

PP Group neemt actief deel aan diverse overlegstructuren via brancheorganisaties:

 • Ons tonijnbedrijf CFTO maakt als lidorganisatie van Orthongel deel uit van Fishery Improvement Projects voor de ringzegenvisserij in de oostelijke Atlantische Oceaan en de westelijke Indische Oceaan
 • Pelagic Freezer-trawler Association (PFA)
 • De Nederlandse Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ)
 • Fishing for a Clean Sea Covenant
 • Green Deal for Clean Sea
 • GLOBALG.A.P.
 • Nederlandse Haringgroothandelsvereniging
 • Nederlandse Zeevisgroothandelsvereniging
 • Vereniging van Importeurs van Visproducten
 • Vereniging ter Bevordering Garnalenhandel (VeBeGa)
 • Bundesverband der Fischindustrie
 • Visfederatie

MSC logo

Certificeringen

In 2006 is de haringvisserij in de Noordzee als eerste onderscheiden met het MSC-keurmerk. Nadien zijn er meerdere visserijen gecertificeerd met het MSC-keurmerk. Naast de pelagische zijn er ook meerdere demersale visserijen waar PP Groep actief is, MSC gecertificeerd.

Ons bedrijf Heiploeg International B.V. is in het bezit van een MSC-certificaat voor de visserij op de Surinaamse en de Guyanese seabob-garnaal. Onder leiding van Heiploeg International B.V. is dit de eerste accreditering van een tropische garnalenvisserij ter wereld. Behalve onze MSC gecertificeerde visserijen is een aanzienlijk deel van onze tonijnvisserij gecertificeerd volgens de Friends of the Sea norm.

PP Group streeft naar een 100% certificering van de internationaal erkende accreditatie- instanties voor duurzaamheid.

Momenteel zijn de volgende visserijen MSC gecertificeerd:

 • Haring (Noordzee)
 • Schol (Noordzee)
 • Tong (Noordzee)
 • Horsmakreel (uit het Zuid-Pacifische gebied)
 • Kabeljauw (Barentszee)
 • Schelvis (Barentszee)
 • Koolvis (Barentszee en Noordzee)
 • Groenlandse heilbot (westkust Groenland)
 • Surinaamse Atlantische seabob-garnaal (Centraalwestelijke Atlantische Oceaan)
 • Guyanese seabob-garnaal (Centraalwestelijke Atlantische Oceaan)

Momenteel zijn de volgende visserijen Friend of the Sea gecertificeerd:

 • Skipjack tonijn (Atlantische Oceaan)
 • Geelvintonijn (Indische Oceaan)
 • Skipjack tonijn (Indische Oceaan)
 • Geelvintonijn (Atlantische Oceaan)