achtergrond afbeelding

Happy planet

Duurzame optimalisatie van de toeleveringsketen
Het duurzame kader voor de optimalisatie van de toeleveringsketen van de PP Groep geeft inhoud aan onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het bestendig gebruik van de hulpbronnen van onze planeet. Daarom streven we ernaar om deze hulpbronnen zo economisch en efficiënt mogelijk te gebruiken en zetten we in op continue verbetering om de eventuele negatieve impact van onze activiteiten te minimaliseren.

Onderdeel van het optimaliseren van onze toeleveringsketen is het beheren en controleren van ons (totale) energieverbruik en het streven naar meer energie-efficiëntie. De grootste impact, naast onze visserijactiviteiten, ligt in de verwerking, verpakking en opslag van onze producten. Dit zijn de grootste energie- en waterverbruikers en zijn tevens verantwoordelijk voor de meeste uitstoot en afval in onze sector. Voortzetting (en verdere verbetering) van verantwoorde activiteiten betekent dat we ons richten op een efficiëntere omgang met hulpbronnen en energie, afvalvermindering en het ontwikkelen en doorvoeren van initiatieven op het gebied van circulariteit.

“PP Group is in de positie om duurzame dierlijke eiwitten te leveren. De activiteiten worden op de juiste manier ontwikkeld en aangestuurd om dit te bereiken”.

Energie-efficiëntie & -beheer

De visserijsector is in feite een koolstofarme industrie. De consumptie van vis kan een grote bijdrage leveren aan de gezondheid van zowel de mensheid als de planeet. De grootste uitdagingen voor ons hebben betrekking op de ontwikkeling en de wereldwijde beschikbaarheid van alternatieve en innovatieve groene technologieën, koolstof neutrale brandstoffen en energiebronnen. Gezien de grote impact van broeikasgassen op onze planeet is het van cruciaal belang dat we bij het vangen, de opslag, de verwerking, de distributie en het beheer van vis op de meest efficiënte manier gebruikmaken van de beschikbare energie en materialen.

Enkele van onze initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en circulaire bedrijfsmodellen:

  • Implementatie van nieuwe technologieën voor energie-efficiënte schepen
  • Opslag en verwerking: energie-efficiënte visverwerking en opslag
  • Verdere verduurzaming van transport en logistiek
  • Efficiënt omgaan met energie verbruik in onze kantoren

Emissiebeheer

De productie van vis heeft een lagere CO2-uitstoot per kilo in vergelijking met de productie van andere dierlijke eiwitten. Desalniettemin zijn we van oordeel dat het onze plicht is om onze CO2-uitstoot nog verder te reduceren. Dit doel willen wij bereiken door gebruik te maken van de nieuwste innovaties in elke schakel in het proces. Gezonde visbestanden leiden tot meer vis in de zee, waardoor er minder tijd en brandstof nodig is om de vis te vangen.

Voorkomen van vervuiling & afval op land

PP Groep richt zich op een circulaire productie. Dat betekent een maximale opbrengst halen uit de verwerkte vis als onderdeel van onze reststromen. Met de ondertekening van de Green Deal onderschrijven we de inspanningen om een circulaire economie te realiseren. Hiervoor is een duurzaam productbeleid nodig dat een circulaire ontwikkeling ondersteunt en prioriteit geeft aan het verminderen, hergebruiken en recyclen van materialen.

Ons doel is om de economische waarde van reststromen terug te winnen en nieuwe markten te verkennen. We kunnen bijvoorbeeld het deel van de opbrengst wat niet geschikt is voor menselijke consumptie gaan gebruiken voor andere doelen. Voorheen werd dit gezien als afval. Om deze duurzame mogelijkheden tot leven te brengen, gaan we binnen het concern een innovatiecentrum oprichten waarbij deze initiatieven besproken en uitgevoerd gaan worden.

We gaan stappen zetten in de richting van duurzamere verpakkingen. Dit betekent dat we steeds meer gebruik zullen maken van voor recycling geschikt verpakkingsmateriaal in plaats van kunststofverpakkingen.

Ook op het gebied van duurzaam waterbeheer worden initiatieven ontwikkelt en ten uitvoer gebracht door PP Groep. Zo wordt het water dat tijdens onze productieprocessen wordt gebruikt zodanig gezuiverd dat water van drinkkwaliteit overblijft.