achtergrond afbeelding

Healthy oceans

Duurzaam hulpbronnenbeheer
Voor de PP Group betekent duurzaamheid onder andere bijdragen aan het duurzaam beheer en de gezondheid van onze oceanen. Binnen onze mogelijkheden intensiveren we onze inspanningen om de rijkdommen van de oceanen te behouden, duurzaam te gebruiken en te beschermen. Tevens vergroten we de transparantie in onze toeleveringsketens. Zo streven we naar nog meer duurzaam gecertificeerde visserijen, het is onze ambitie als bedrijf om de bescherming van de mariene biodiversiteit naar het hoogste niveau te tillen. Maximale inspanning voor het behoud en een duurzaam gebruik en bescherming van onze mariene hulpbronnen en ecosystemen staan hierbij centraal.

“De gezondheid van de oceanen is enorm belangrijk voor ons, omdat deze mariene biodiversiteit vitaal is voor zowel het leven onder water als op land.”

Duurzame visserij

Duurzame visserij betekent voldoende vis achterlaten in de oceaan, natuurlijke leefgebieden respecteren en ervoor zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van visserij in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. In de visserijwereld wordt de gezonde omvang van de visbestanden vastgesteld aan de hand van de maximale duurzame opbrengst. Dit concept geeft aan hoeveel vis er elk jaar op duurzame wijze kan worden gevangen. Dit is logischerwijs nooit meer dan de natuurlijke groei van de vispopulatie. Zo kan het vissen op de lange termijn worden voortgezet zonder dat het visbestand wordt aangetast.

Wetenschappelijk onderzoek & innovatie

Wij zijn van oordeel dat systeemveranderingen alleen tot stand gebracht kunnen worden als de verschillende belanghebbenden in de sector samenwerken, van elkaar leren en projecten en richtlijnen voor een duurzame visserij opzetten. Daarom zijn we actief lid van diverse belangenbehartigende organisaties, zoals de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), Orthongel en Europêche. PP Groep levert een actieve bijdrage aan diverse initiatieven om meer inzicht te krijgen in de beste en de meest duurzame oplossingen. Daarvoor fungeren onze schepen als drijvende onderzoeksplatforms en delen we de kennis die op deze manier wordt verkregen.

Naast bestaande initiatieven om de duurzaamheid van de visserij op tonijn in de Atlantische en de Indische Oceaan, op Atlantische seabob-garnalen en de demersale visserij in de Noord-Atlantische Oceaan te verbeteren, werken we samen met andere partijen. Zo kunnen wij de waarde van de kennis die we hebben opgedaan in duurzame visserijprogramma's optimaliseren en deze samen met partners toepassen om de algehele duurzaamheid van de visserijactiviteiten te verbeteren. Toepassing van nieuwe visnetten of verbeterde tracking en tracingsystemen zijn hier voorbeelden van.

Duurzaam gebruik van hulpbronnen

Verantwoord omgaan met hulpbronnen betekent voor ons dat wij de consument van vandaag en toekomstige generaties van hoogwaardig en voedzaam voedsel kunnen voorzien. De betekenis van “verantwoord” verschilt per visserij en per vissoort. Daarom volgen we de FAO-gedragscode voor een verantwoorde visserij. Het doel van deze code is om internationale gedragsnormen vast te stellen voor verantwoorde visserijpraktijken, zodat effectieve instandhouding, beheer en ontwikkeling van levende aquatische hulpbronnen worden gewaarborgd. Daarnaast blijven we ons inzetten tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IUU) visserij en voorkomen we de aankoop van IUU-producten.

Duurzaam inkopen
Duurzaamheid komt ook tot uiting in onze inkoopbeslissingen. Dit helpt ons om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden om te benadrukken waarom gezonde visbestanden zo belangrijk zijn. Ons doel is om onze impact op het milieu te verminderen en via ons inkoopsysteem rekening te houden met sociale kwesties, zoals de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van onze toeleveranciers.

Enkele elementen van onze inkoopcriteria zijn:

  • Minder koolstofemissies.
  • Meer energie-efficiëntie.
  • Minder afval en hogere recyclingcijfers.
  • Minder waterverbruik.
  • Meer fair-trade producten.

Zeeverontreiniging voorkomen

Wij zijn als onderneming afhankelijk van de zee. Daarom is het voorkomen van vervuiling op zee een van onze hoogste prioriteiten.

Ons doel is om duurzaam scheeps- en afvalbeheer naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor investeren we in innovatieve en groene technologieën en richten we ons op een verantwoord beheer van onze afval- en reststromen. Dit geldt voor zowel de vervuiling en het afval van de visserij als voor andere relevante activiteiten aan boord. Wij besteden aandacht aan een verantwoord scheepsontwerp, beleid en beheer op het gebied van water, afval- en reststromen. Dit stelt ons in staat om onze impact te verminderen. Op deze manier houden we mariene ecosystemen zo veilig en gezond mogelijk.

Wij zetten ons in voor de "Green Deal for Clean Sea".