achtergrond afbeelding
achtergrond afbeelding

Voor wie het aangaat

Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. verliest ook hoger beroep tegen PP Group

PP Group betreurt dat Nico Parlevliet, voormalig bestuurder en aandeelhouder, al jarenlang probeert het bedrijf te schaden. Zijn aanhoudende pogingen om PP Group dwars te zitten, stroken niet met het gedachtengoed van het familiebedrijf waarvan Nico Parlevliet zelf zo lang deel uitmaakte. 

Nico Parlevliet liep van jongs af aan rond in het visserijbedrijf dat zijn vader in 1949 als haringhandelaar is begonnen met de familie Van der Plas. Het bedrijf groeide. Nico werd hoofd van de Technische Dienst en was onderdeel van de directie. 

In 2006 was de interne opvolging aan de orde. Unaniem werd besloten dat Dirk van der Plas de nieuwe financiële man zou worden. Kort daarna stelde Nico voor het familiebedrijf op te splitsen. Hij wilde een deel van het bedrijf zelfstandig voortzetten. Nico vond geen medestanders voor zijn splitsingsvoorstel. Hij heeft daarop afscheid genomen als bestuurder van het bedrijf. Nico bleef in het bezit van een kwart van de aandelen. 

Nico heeft toen zelf een visserijonderneming gestart. Hij heeft een supertanker omgebouwd tot koelschip en ingezet voor de visverwerking in de Zuidelijke Pacific. Na een paar jaar is de betrokkenheid van Nico bij deze onderneming geëindigd en heeft zijn Chinese zakenpartner, het beursgenoteerde Pacific Andes, het bedrijf voortgezet. 
Vanaf toen verstoorde Nico stelselmatig de aandeelhoudersvergaderingen met boze interrupties waarmee geen redelijk doel werd gediend. Omdat de aandelen waren gecertificeerd en zijn kinderen certificaathouders waren, bleef Nico deelnemen aan de aandeelhoudersvergaderingen als vertegenwoordiger van zijn kinderen. De sfeer tijdens de vergaderingen bleef onverminderd gespannen. 

Nico uitte zijn kennelijke wrok jegens PP Group ook op andere manieren. Zo kwam Nico soms onaangekondigd op bedrijfsbezoek, in Valkenburg, bij Heiploeg en op de schepen om tegenover willekeurige medewerkers op onaangename wijze zijn ongenoegen te uiten. De medewerkers vonden dit vervelend. PP Group werd genoodzaakt om een toegangshek te plaatsen rond het bedrijfsgebouw en aan Nico een toegangsverbod op te leggen. 
Voor alle betrokkenen was dit geen prettige situatie. Twee kinderen van Nico besloten in 2015 de certificaten van de familie van Nico aan te bieden aan de familie van Diek Parlevliet. Zij wilden graag een oplossing. Na maandenlange onderhandelingen werd overeenstemming bereikt. 

Toen puntje bij paaltje kwam, werd echter niet meegewerkt aan de overdracht van de certificaten. De afgesproken prijs vonden de verkopers plotseling te laag. Ze wilden meer. Uiteindelijk heeft de overdracht van de certificaten met tussenkomst van de rechter moeten plaatsvinden.

Daarbij bleef het niet. Nico heeft bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek ingediend. PP Group zou een deskundigenonderzoek moeten ondergaan in verband met wanbeheer en andere onregelmatigheden. De beweringen waren een slag in de lucht. De rechter wees het verzoek af.

Nadat Nico in de juridische procedures steeds nul op het rekest kreeg, nam hij zijn toevlucht tot andere methoden. Inmiddels belast hij de overheid met Wob-verzoeken om te vissen naar informatie over PP Group. Ook worden journalisten benaderd om PP Group publicitair in een kwaad daglicht te plaatsen. Nico trekt daarbij samen op met aanhangers van alternatieve theorieën.

Nico gaat vooralsnog onverdroten door met zijn pogingen PP Group te schaden. PP Group betreurt het dat Nico dit hoofdstuk na al die jaren niet heeft kunnen afsluiten. PP Group vindt het spijtig dat de aantijgingen van Nico ook andere Nederlandse bedrijven in de sector en de brancheorganisatie Pelagic Freezer-trawler Association raken. 
Het bedrijf heeft sinds het vertrek van Nico als bestuurder in 2006 een aanzienlijke groei doorgemaakt. De omzet is in die periode gestegen met factor 7. 

PP Group heeft wereldwijd tientallen bedrijven overgenomen. De bedrijfsvoering is verder geprofessionaliseerd. Het MVO-beleid en duurzame visserij staan hoog op de agenda. In 2016 heeft PP Group, als lid van de Pelagic Freezer-trawler Association, een Memorandum of Understanding gesloten met Greenpeace Nederland. Daarmee heeft PP Group zich gecommitteerd aan heldere afspraken ter bevordering van duurzame visserij, zoals de afspraak dat PP Group zich onthoudt van visserijactiviteiten in polaire wateren. 

PP Group behoort inmiddels tot de dertig grootste visserijondernemingen ter wereld. De World Benchmarking Alliance heeft PP Group daarom uitgenodigd voor de Seafood Stewardship Index (SSI). Na een intensieve due diligence is PP Group geïndexeerd op een verdienstelijke 9e plaats. PP Group is de hoogst genoteerde onderneming op de lijst met eigen vangstactiviteiten. De tijd heeft niet stilgestaan en PP Group blijft zich richten op de toekomst met nieuwe ambities en initiatieven.

Op dinsdag 16 maart heeft het Hof Den Haag tussenarrest gewezen in een nog lopende procedure tussen PP Group en Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. Dit is de vennootschap van de kinderen van Nico die in 2016 haar certificaten heeft overgedragen aan de familie Parlevliet. Het Hof heeft geoordeeld dat alle grieven van het hoger beroep van Maartje Nicolien Parlevliet Beheer B.V. falen. PP Group hoopt dat dit aanleiding zal zijn voor Nico om zijn blik voorwaarts te richten.

Uit betrokkenheid bij Nico en zijn gezin beperkt PP Group zich tot deze reactie. 

Directie Parlevliet & Van der Plas
26 maart 2021