PERSBERICHT

23 Augustus 2019

Parlevliet & Van der Plas (P&P) neemt aandeel in Platvis Holland B.V.

P&P, actief in de pelagische, bodem- en tonijnvisserij en vis- en garnalenverwerking, heeft per 19 augustus 2019 een belang genomen in de Volendammer onderneming Platvis Holland B.V. De huidige activiteiten van Platvis Holland B.V. zullen worden voortgezet op haar huidige locatie in Edam alleen nu in gezamenlijkheid met P&P.

Platvis is begonnen als een lokale fileerder van schol in Volendam en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaande producent van alle platvissoorten. Daarnaast heeft Platvis zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de productie van diepvriesvisconcepten met een grote variëteit aan smaken en panades. Platvis is daarmee uitgegroeid tot een Europese speler die haar producten levert aan de grote retailers en  restaurantketens in Europa.

Om echter meer verdieping aan haar productenportefeuille te kunnen geven, nieuwe activiteiten op te starten alsmede een nog grotere markt te kunnen bedienen bleek de aansluiting bij een grotere partij noodzakelijk om dit doel te kunnen bereiken. Dit beeld past volledig in de sterke consolidatie die op dit moment plaatsvindt in de Europese Seafood markt. 

P&P zal haar bestaande activiteiten op het vlak van platvis daar waar zinnig integreren in de nieuwe samenwerking teneinde voor alle partijen een win-win te creëren.

P&P en Platvis hebben tevens om hun ambities kracht bij te zetten Nordpesca Europe N.V. overgenomen en dit zal verder opereren onder de naam Nordpesca Holland B.V. Dit van oorsprong Belgische bedrijf wordt naar Nederland overgebracht in het voormalige bedrijf van Van de Gruiter en valt nu binnen de groep van Platvis Holland B.V. Wij geloven dat de toevoeging van Nordpesca onze positie op de versmarkt in Europa verder zal verbeteren en vergroten. 

Voor nadere informatie:

P&P: Dirk van der Plas, sec@pp-group.eu

Platvis: Frank Jonk/Roland van Dasler, frankjonk@platvis.nl / rolandvandasler@platvis.nl

----------------------------------------------

Over P&P

P&P is een familiebedrijf opgericht in 1949 en behoort tot de top 20 in de wereld van grootste visserijbedrijven. Met haar hoofdkantoor in Katwijk is P&P met ruim 7000 werknemers wereldwijd actief op het gebied van de visserij en visverwerking. P&P staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame visserij; de meeste visserijen zijn gecertificeerd volgens de standaard van de MSC.

Over Platvis Holland B.V.

Platvis Holland B.V. is een familiebedrijf, opgericht en geleid door de familie Jonk. Opgericht in 1983 en behoort tot één van de meest ervaren verwerkers van platvis in Nederland. Er werken dagelijks 85 werknemers om haar klanten te voorzien van de meest innovatieve en diverse platvisproducten.

 

 

PRESSEMITTEILUNG

23. August 2019

Parlevliet & Van der Plas (P&P) erwirbt Anteile an Platvis Holland B.V.

Die P&P-Gruppe, die in der pelagischen, Boden- und Thunfischfischerei sowie in der Fisch- und Krabbenverarbeitung tätig ist, hat sich am 19. August 2019 an der Volendammer-Firma Platvis Holland B.V. beteiligt. Die Aktivitäten der Platvis Holland B.V. werden an ihrem jetzigen Standort in Edam in Zusammenarbeit mit P&P fortgesetzt.

Platvis begann als lokaler Filetierer von Scholle in Volendam und hat sich zu einem führenden Produzenten aller Plattfischarten entwickelt. In den letzten Jahren hat sich Platvis auch auf die Produktion von Tiefkühlfischkonzepten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschmacksrichtungen und Panaden spezialisiert. Dadurch hat sich Platvis zu einem europaweit agierenden Unternehmen  entwickelt, das seine Produkte an den Einzelhandel und Restaurantketten liefert.

Um das Produktportfolio auszuweiten, neue Aktivitäten zu starten und weitere Marktpotenziale zu nutzen, war eine Angliederung an eine größere Unternehmensgruppe im Sinne einer positiven Unternehmensentwicklung sinnvoll.

P&P wird seine bestehenden Plattfischaktivitäten an geeigneter Stelle in die neue Partnerschaft einbringen, um so Synergien zu schaffen.

Mit dem Ziel, das Portfolio der Gruppe abzurunden, haben P&P und Platvis darüber hinaus die Nordpesca Europe N.V. übernommen. Das Unternehmen wird zukünftig unter dem Namen Nordpesca Holland B.V. firmieren. Das ursprünglich belgische Unternehmen wird in der ehemaligen Geschäftsstelle von Van de Gruiter in den Niederlanden weitergeführt und gehört jetzt zur Gruppe der Platvis Holland B.V. „Wir glauben, dass der Zuwachs von Nordpesca unsere Position auf dem Fischmarkt in Europa weiter verbessern und ausbauen wird“, so die P&P-Gruppe.

Für weitere Informationen:

P&P: Dirk van der Plas, sec@pp-group.eu

Platvis: Frank Jonk/Roland van Dasler, frankjonk@platvis.nl / rolandvandasler@platvis.nl 

----------------------------------------------
Über P&P

P&P ist ein 1949 gegründetes Familienunternehmen und zählt zu den Top 20 der größten Fischereiunternehmen der Welt. P&P mit Hauptsitz in Katwijk beschäftigt weltweit über 7000 Mitarbeiter und ist im Bereich Fischerei und Fischverarbeitung tätig. P&P steht für Corporate Social Responsibility und nachhaltige Fischerei; die meisten Fischereien sind nach dem MSC-Standard zertifiziert.

Über Platvis Holland B.V.

Platvis Holland B.V. ist ein Familienunternehmen, das von der Familie Jonk gegründet und geleitet wird. Gegründet 1983, ist es einer der erfahrensten Plattfischverarbeiter der Niederlande. Um seinen Kunden die innovativsten und vielfältigsten Plattfischprodukte anzubieten, beschäftigt das Unternehmen 85 Mitarbeiter.


PRESS RELEASE

23 August 2019

Parlevliet & Van der Plas (P&P) acquires a stake in Platvis Holland B.V.

P&P, active in pelagic, bottom and tuna fishing and fish and shrimp processing, took an interest in the Volendammer company Platvis Holland B.V. on 19 August 2019. The current activities of Platvis Holland B.V. will be continued at its current location in Edam only now in conjunction with P&P.

Platvis started as a local filleting company of plaice in Volendam and has developed into a leading producer of all flatfish species. In recent years Platvis has also specialised in the production of frozen fish concepts with a large variety of flavours and crumbs. As a result, Platvis has grown into a European player that supplies its products to the major retailers and large restaurant chains in Europe.

However, in order to be able to give more depth to its product portfolio, to start new activities and to serve an even larger market, it proved necessary to join a larger party in order to be able to achieve this goal. This picture fits in perfectly with the strong consolidation currently taking place in the European Seafood market.

P&P will integrate its existing flatfish activities where appropriate into the new partnership in order to create a win-win situation for all parties.

P&P and Platvis have also taken over Nordpesca Europe N.V. to strengthen their ambitions and this will continue to operate under the name Nordpesca Holland B.V. This Belgian company will be transferred to the Netherlands in the former company of Van de Gruiter and now falls within the group of Platvis Holland B.V. We believe that the addition of Nordpesca will further improve and increase our position in the fresh market in Europe.

For further information:

P&P: Dirk van der Plas, sec@pp-group.eu

Platvis: Frank Jonk/Roland van Dasler, frankjonk@platvis.nl / rolandvandasler@platvis.nl 

----------------------------------------------

About P&P

P&P is a family business founded in 1949 and ranks among the top 20 in the world's largest fishing companies. Headquartered in Katwijk, P&P has over 7000 employees worldwide and is active in the field of fishing and fish processing. P&P stands for corporate social responsibility and sustainable fishing; most fisheries are certified to the MSC standard.

About Platvis Holland B.V.

Platvis Holland B.V. is a family business, founded and managed by the Jonk family. Founded in 1983, it is one of the most experienced flatfish processors in the Netherlands. The company employs 85 people a day to provide its customers with the most innovative and diverse flatfish products.