The management of Parlevliet & Van der Plas is pleased with the ‘Memorandum of Understanding’ between Greenpeace and the Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), which is signed the 31st of August.

The signing parties are: Parlevliet & Van der Plas B.V., Cornelis Vrolijk, W. van der Zwan & Zn BV, Greenpeace, VNO NCW and PFA.

 

Attached you will find the Dutch and English press release.

 

For further information, please visit the PFA website: http://www.pelagicfish.eu

Joint press release by Greenpeace, PFA and VNO-NCW 31 August 2016 – embargo until 4 pm

Pelagic fishing fleet and Greenpeace join forces for sustainable fisheries

The Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) and its member companies Parlevliet & Van der Plas, Cornelis Vrolijk and W. van der Zwan, signed today a Memorandum of Understanding (MoU) with Greenpeace. Shared objective is to achieve a sustainable (pelagic) fisheries, such as the herring and mackerel fishery, and a healthy balance between fisheries and the marine environment. PFA will not explore until now unfished areas in the Arctic and Antarctic regions.

"This is an important step for sustainable fisheries. We have agreed that PFA will not enter into fishing in the Arctic and Antarctic areas. We also will cooperate on the improvement of fisheries management of pelagic resources. We are happy to support the PFA in achieving these ambitions”, says Sylvia Borren, departing director of Greenpeace.

Gerard Balsfoort of the PFA: "It is unique in the world that Greenpeace and the fishing industry have agreed to collaborate this way. We have come to a sound set of agreements on issues such as the collection of scientific data and on how to contribute to an effective regional fisheries management in West Africa. I consider this as very positive and as a recognition of our efforts and our ambitions expressed in this MoU. This is important for fishermen, marine nature and a sustainable future."

The agreement
The agreements in the MoU recognize the leading role of the PFA:

 • in the collection of scientific data and scientific research regarding (pelagic) resources,
  avoiding bycatch, improving selectivity and the impact on the marine ecosystem, and

 • in constructively contributing to effective fisheries management in all regions where
  members of the PFA have a pelagic fishing operation.

 • Both parties also agreed that the PFA member companies refrain from entering into fishing

  in the until now unfished areas in the Arctic and Antarctic and to work together in improving regional fisheries management in West Africa.

  PFA and Greenpeace will entertain an ongoing dialogue on all issues listed in the MoU. The duration of the agreement is set at ten years.

  Mediation
  Both Greenpeace and the PFA express their appreciation for the constructive role played by the Dutch employer’s organization VNO-NCW as mediator and adviser during the discussions that led to this MOU.

Further contact:
Greenpeace: Elles in ‘t Hout, press officer: +316 25031014, elles.in.t.hout@greenpeace.org
PFA: Gerard van Balsfoort, president PFA: +31 651 411 431 of gbalsfoort@pelagicfish.eu 
VNO-NCW: Edwin van Scherrenburg, press officer, 06-30417005 of scherrenburg@vnoncw-mkb.nl 


Gezamenlijk persbericht van Greenpeace, PFA en VNO-NCW 31 augustus 2016

Pelagische visserijvloot en Greenpeace trekken samen op voor verdere verduurzaming visserij

De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) en haar leden, de visserijbedrijven Parlevliet & Vander Plas, Cornelis Vrolijk en W. van der Zwan, hebben vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Greenpeace. Doel voor beide partijen is te komen tot een duurzame (pelagische) visserij op onder meer haring en makreel en een gezonde balans tussen visserij en zeenatuur. PFA gaat bijvoorbeeld vrijgekomen Noordpoolgebieden niet exploreren en blijft weg van de Zuidpool.

‘Dit is een mooie stap in de richting van duurzame visserij. Zo is er afgesproken om de Noord- en Zuidpool gebieden niet te bevissen. Ook als het gaat om beter beheer van de pelagische visbestanden trekken we samen op. De PFA en Greenpeace hebben in het verleden lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Met deze nieuwe afspraken hopen we structureel meer vooruitgang te boeken . Wij staan de PFA graag bij om te komen tot een verdere verduurzaming van de pelagische visserij’, aldus Sylvia Borren, scheidend directeur van Greenpeace.

Gerard van Balsfoort van de PFA: ‘Het is uniek in de wereld dat we dit samen hebben opgepakt als sector en als Greenpeace. Er liggen goede gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld de verzameling van data en de aanpak van duurzaam visserijbeheer in West Afrika. Ik zie dit als erkenning voor onze inspanningen en voor de de ambities die we nu uitspreken voor verdere verduurzaming in de toekomst. Dit is in het belang voor vissers, de natuur en een duurzame toekomst.‘

De afspraken
De afspraken in de MoU leggen een belangrijke basis voor verduurzaming van de visserij. Zo is 
afgesproken;

Om samen op te trekken voor een verbetering van het regionale visserijbeheer in alle regio’s waar leden van de PFA een pelagische visserij-activiteit uitoefenen, zoals de wateren bij West Afrika;

Om verzameling van wetenschappelijke gegevens en wetenschappelijk onderzoek over (pelagische) visbestanden te verbeteren;

Om bijvangst door de PFA te vermijden, selectiviteit bij het vissen te verbeteren en de impact op het mariene ecosysteem te minimaliseren.

Bemiddeling
Om de visserij activiteiten van de PFA niet verder uit te breiden in de wateren rondom vrijgekomen gebieden in de Noordpool en weg te blijven uit het Zuidpoolgebied; PFA en Greenpeace gaan verder een permanente dialoog aan over alle in de MoU genoemde onderwerpen. De looptijd van de afspraken is tien jaar. Zowel Greenpeace als de PFA spreken hun waardering uit voor de positieve rol die VNO-NCW heeft gespeeld als bemiddelaar en adviseur bij de gesprekken die geleid hebben tot deze MOU. Alle partijen zien uit naar verdere samenwerking en concretisering van de afspraken.

Contactpersonen:
Greenpeace: Elles in ‘t Hout, persvoorlichter: +316 25031014, elles.in.t.hout@greenpeace.org
PFA: Gerard van Balsfoort, voorzitter PFA: +31 651 411 431 of gbalsfoort@pelagicfish.eu 
VNO-NCW:  Edwin van Scherrenburg, woordvoerder, 06-30417005 of scherrenburg@vnoncw-mkb.nl